November 28, 2021

Halkhabar kura

Entertainment Site

हुम्लाका तत्कालीन डीएसपी चन्दलगायत पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

1 min read

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख डीएसपी त्रिलोकवहादुर चन्दलगायत पाँच जनावि-रु-द्ध- विशेष अदालतमा भ्र-ष्टा-चा-र- मु-द्दा- दायर गरेको छ ।

तत्कालीन डीएसपी चन्दलगायतले लेखापालहरुलाई दबाब दिई लाखौँ रुपैयाँ सरकारी रकम निकाल्न लगाई आफ्नो घर खर्च चलाउने तथा सिपाहीको नाममा नक्कली हस्ताक्षर गरी दैनिक तथा भ्रमणभत्ता निकाली आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा उनीहरुवि-रु-द्ध- अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्र-ष्टा-चा-र- मु-द्दा- दर्ता गरेको हो ।

अख्तियारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख डीएसपी चन्द, लेखापाल प्रहरी नायव निरीक्षक माधव चन्द ठकुरी, लेखाशाखामा कार्यरत लेखा सहायकहरु प्रहरी हवल्दार टंक बहादुर मल्ल र प्रहरी जवान सर्वराज खत्री-वि-रु-द्ध- मु-द्दा- दर्ता गरेको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्ला र अन्तर्गतका प्रहरी कर्मचारीहरुको २०७२ असोज महिनादेखि २०७३ असार महिनासम्म तलब, स्थानीय भत्ता तथा राशनसमेतको भरपाईमा जोड जम्मामा फरक पारी बढी खर्च लेखेको रु. ३०,९०,५०८र५० तथा कार्यरत नै नरहेका ईश्वरी श्रीष भन्ने व्यक्तिको नाममा स्थानीय भत्ता तथा राशन भत्तामा खर्च गरेको देखिएको रु.६९,०५१र९२ समेत गरी जम्मा रु।३१,५९,५६०र४४ सरकारी रकम बदनियतपूर्वक हिनामिना गरी निकालिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

उनीहरुले भ्रष्टाचार गरेको सप्रमाण देखिएको रु।३१,५९,५६०र४४ (अक्षरेपी एकतीस लाख उनन्साठी हजार पाँच सय साठी रुपैयाँ पैसा चौवालीस) रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मु-द्दा- दर्ता गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख डीएसपी त्रिलोकवहादुर चन्दलगायत पाँच जनावि-रु-द्ध- विशेष अदालतमा भ्र-ष्टा-चा-र- मु-द्दा- दायर गरेको छ ।

तत्कालीन डीएसपी चन्दलगायतले लेखापालहरुलाई दबाब दिई लाखौँ रुपैयाँ सरकारी रकम निकाल्न लगाई आफ्नो घर खर्च चलाउने तथा सिपाहीको नाममा नक्कली हस्ताक्षर गरी दैनिक तथा भ्रमणभत्ता निकाली आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा उनीहरुवि-रु-द्ध- अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्र-ष्टा-चा-र- मु-द्दा- दर्ता गरेको हो ।

अख्तियारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख डीएसपी चन्द, लेखापाल प्रहरी नायव निरीक्षक माधव चन्द ठकुरी, लेखाशाखामा कार्यरत लेखा सहायकहरु प्रहरी हवल्दार टंक बहादुर मल्ल र प्रहरी जवान सर्वराज खत्री-वि-रु-द्ध- मु-द्दा- दर्ता गरेको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्ला र अन्तर्गतका प्रहरी कर्मचारीहरुको २०७२ असोज महिनादेखि २०७३ असार महिनासम्म तलब, स्थानीय भत्ता तथा राशनसमेतको भरपाईमा जोड जम्मामा फरक पारी बढी खर्च लेखेको रु. ३०,९०,५०८र५० तथा कार्यरत नै नरहेका ईश्वरी श्रीष भन्ने व्यक्तिको नाममा स्थानीय भत्ता तथा राशन भत्तामा खर्च गरेको देखिएको रु.६९,०५१र९२ समेत गरी जम्मा रु।३१,५९,५६०र४४ सरकारी रकम बदनियतपूर्वक हिनामिना गरी निकालिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

उनीहरुले भ्रष्टाचार गरेको सप्रमाण देखिएको रु।३१,५९,५६०र४४ (अक्षरेपी एकतीस लाख उनन्साठी हजार पाँच सय साठी रुपैयाँ पैसा चौवालीस) रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मु-द्दा- दर्ता गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.