November 28, 2021

Halkhabar kura

Entertainment Site

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मृगौला प्रत्यारोपणको तयारी, स्वास्थ्य परीक्षण सुरू

1 min read

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिर्गौला प्रत्यारोपणको तयारी गर्नुभएको छ ।  यसका लागि उहाँले मिर्गौला प्रत्यारोपण पहिला गर्नुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण सुरू गर्नुभएको छ ।

हिजो प्रधानमन्त्री ओलीले मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा मुटुको परीक्षण गर्नुभएको थियो । उहाँको मुटुको एन्जिओग्राफी गरिएको र रिपोर्ट सामान्य रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्  । केही समयअगाडि प्रधानमन्त्रीले ग्राण्डी अस्पतालमा ह-ड्डी-को- परिक्षण गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिर्गौला प्रत्यारोपणको तयारी गर्नुभएको छ ।  यसका लागि उहाँले मिर्गौला प्रत्यारोपण पहिला गर्नुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण सुरू गर्नुभएको छ ।

हिजो प्रधानमन्त्री ओलीले मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा मुटुको परीक्षण गर्नुभएको थियो । उहाँको मुटुको एन्जिओग्राफी गरिएको र रिपोर्ट सामान्य रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्  । केही समयअगाडि प्रधानमन्त्रीले ग्राण्डी अस्पतालमा हड्डीको परिक्षण गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिर्गौला प्रत्यारोपणको तयारी गर्नुभएको छ ।  यसका लागि उहाँले मिर्गौला प्रत्यारोपण पहिला गर्नुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण सुरू गर्नुभएको छ ।

हिजो प्रधानमन्त्री ओलीले मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा मुटुको परीक्षण गर्नुभएको थियो । उहाँको मुटुको एन्जिओग्राफी गरिएको र रिपोर्ट सामान्य रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्  । केही समयअगाडि प्रधानमन्त्रीले ग्राण्डी अस्पतालमा हड्डीको परिक्षण गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिर्गौला प्रत्यारोपणको तयारी गर्नुभएको छ ।  यसका लागि उहाँले मिर्गौला प्रत्यारोपण पहिला गर्नुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण सुरू गर्नुभएको छ ।

हिजो प्रधानमन्त्री ओलीले मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा मुटुको परीक्षण गर्नुभएको थियो । उहाँको मुटुको एन्जिओग्राफी गरिएको र रिपोर्ट सामान्य रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्  । केही समयअगाडि प्रधानमन्त्रीले ग्राण्डी अस्पतालमा हड्डीको परिक्षण गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिर्गौला प्रत्यारोपणको तयारी गर्नुभएको छ ।  यसका लागि उहाँले मिर्गौला प्रत्यारोपण पहिला गर्नुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण सुरू गर्नुभएको छ ।

हिजो प्रधानमन्त्री ओलीले मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा मुटुको परीक्षण गर्नुभएको थियो । उहाँको मुटुको एन्जिओग्राफी गरिएको र रिपोर्ट सामान्य रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्  । केही समयअगाडि प्रधानमन्त्रीले ग्राण्डी अस्पतालमा हड्डीको परिक्षण गर्नुभएको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.