October 28, 2021

Halkhabar kura

Entertainment Site

एउटा त्य’स्तो देश जहाँ महिलाहरुले रा’ख्न पा’उन्छ ज’ति पनि पुरुष संग यौ’न स’म्बन्ध

1 min read

यस्तो देश जहाँ महिलाहरुले जु’नसुकै पुरुष सं’ग यौ’न स’म्बन्ध रा’ख्न सक्छन । तर पुरुषले मु’स्लिम महिलाले झै मु’हार छो’प्नु पर्छ । जहाँ महिलाहरुले विवा’ह पछि पनि श्रीमान बा’हेक अ’न्य प’रपुरुषसँग स;म्बन्ध रा;ख्न पाउँछन्।हाम्रो स’माजमा महिलालाई वि’वाह पछि प’रपुरुषसँग सम्बन्ध राख्नु अ’नुचित मानिन्छ। प’रपुरुषसँग स’म्बन्ध राख्नु भनेको बि’वाह ध’रापमा पार्नु हो ।

सु’न्दा पनि अ’चम्म लाग्ने च’लन छ अफ्रिकाको एक देशमा। लिबिया ,माली, नाईजेरिया लगायतले घेरिएको एउटा देश नाईजर जहाँ को च’लन तपाईं लाई बि’श्वास न’लाग्न पनि सक्छ । नाईजर महिला प्र’धान देशको जहाँ महिलाको नि’र्णय नै आ’धिकारिक मानीन्छ ।

नाइजर प्रान्तमा केटीहरुले जे पनि गर्न सक्छन्। यहाँ मु’स्लिम स’मुदायमा केटीहरु जस्तै केटाहरु घरमा ब’स्ने च’लन छ । यहाँ ठूला ठूला नि’र्णय गर्नु परे महिलाले नै लिन्छन्। तु’आरेग नामको जातिमा यस्तो च’लन छ जुन संसारमा अ’न्यत्र कतै पनि छैन। यहाँ महिलाहरुले वि’वाहपछि पनि प’तिबा’हेक अ’न्य पु’रुषसँग शा’रीरक स’म्बन्ध रा’ख्न सक्छन्। केटाहरुले भने अ’नुहार लु’काएर राख्नु पर्छ। महिलाले चाहेमा पुरुषलाई छोड्न सक्छन् पुरुषले भने महिला छोड्ने छु’ट छैन।

Leave a Reply

Your email address will not be published.