October 19, 2021

Halkhabar kura

Entertainment Site

कुलमानलाई फेरि जि.म्मेवारी दिन प्रचण्डको अ.डान, ओलीलाई दिए चे.तावनी

1 min read

कुलमानलाई फेरि जि.म्मेवारी दिन प्रचण्डको अ.डान, ओलीलाई दिए चे.तावनी

काठमाडौं । ४ वर्ष का.र्यकाल सकेर नेपाल वि.द्युत प्रा.धिकरणको प्र.बन्ध नि.र्देशक ए.मडी प.दबाट वि.दा हुन लागेका कुलमान घिसिङलाई फेरि जि.म्मेवारी दिन स.त्तारु.ढ नेपाल क.म्युनिस्ट पा.र्टी (ने.कपा) का.र्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अ.डान लिएका छन्।

का.र्यकाल स.किनु अ.गाडिदेखि नै प्र.चण्ड कुलमानको प.क्षमा उ.भिदै आएका छन्। तर प्र.धानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वि.भागीय उर्जा मन्त्री वर्ष.मान पुन भने स.कारात्मक छै.नन्। उनीहरु स.कभर कुलमानलाई प.न्छाउन चा.हन्छन्। य.स्तो बे.ला हि.जाे कुलमानको का.र्यकाल स.किनै ला.ग्दा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीको ध्या.नाकर्षण गराएका छन्। प्रचण्ड आइतवार साँ.झ बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुलमानलाई नै दो.होर्या उन ध्या.नाकर्षण गराएका हुन्।

कुलमानको प.क्षमा स.कारात्मक नदे.खिएका ओलीलाई प्रचण्डले ज.नमतको क.दर गर्न भन्दै चे.तावनी दिएका हुन्। बरु कुलमानलाई कुनै ठाउँमा स.च्याउनुपर्ने भए त्यो गर्न स.किने तर ज.नमत वि.परीत न.जान प्रचण्डले स.रकार प्र.मुख ओलीलाई चे.तावनि दिएका हुन्। भे.टमाम प्रचण्डले स्था.यी कमि.टी पा.रित गरेको का.र्यदलको प्र.तिवेदनमा उ.ल्लेखित सा.र्वजनिक हि.त र स.रोकार र नि.युक्तिका वि .षयमा नि.र्णय लिँ.दा पा.र्टीमा छ.लफल गरेर सं.स्थागत नि.र्णय गर्नुपर्ने बुँ.दा पनि स्म.रण गराएका थिए।

प्रचण्डको अ.डान पछि प्रधानमन्त्री ओली केही ल.चिलो दे.खिएको प्रच.ण्डको स.चिवालयले जा.नकारी दिएको छ। स.चिवालयका एक स.दस्यका अ.नुसार प्र.धानमन्त्री ओ.लीले आजको म.न्त्रिपरिषद बै.ठकबाट नि.युक्तिको नि.र्णय गर्न सक्छन्। आज बै.ठक ब.सेन भने अर्को बैठकमा नि.र्णय हुनसक्छ। उ.र्जा मन्त्रालयले पनि ए.मडी नि.युक्तिका लागि गृ.हकार्य गरिरहेको छ। उ.र्जामन्त्री पु.नको सि.फारिसमा म.न्त्रिपरिषदले वि.द्युत प्रा.धिकरणको ए.मडी नि.युक्त गर्ने प्रा.वधान छ। प्रधानमन्त्री स.कारात्मक भए उर्जा म.न्त्रालयले कुलमानकै नाम सि.फारिस गर्नुपर्ने छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.