October 28, 2021

Halkhabar kura

Entertainment Site

‘र’क्सि’ खा’नाकोलागी बा’बुले बे’चे आफ्नो छोरा २५ ह’जारमा

1 min read

आफ्नै बाबुले छोरालाई बेचेको खबर त कहिलेकाँही सुन्नुभएको होला । तर र’क्सी र फोनका लागी छोरालाई बे’चेको क’हिल्यै सुन्नुभएको छ ? यस्तै भएको छ भारतमा । भारतका पा’ण्डिया मुखी नामक ब्य’क्तिले आफ्नो ना’बालक छोरालाई सोमनाथ सेठीका निः’सन्तान द’म्पतिलाई २५ हजारमा छोरो बे’चेको भारतीय मि’डियाले उ’ल्लेख गरेका छन् ।

द’लालले २५ हजार भारु दि’एर बच्चा ख’रीद ग’रिदिन सफल भयो र बाँकी २० हजार भारु आफैंले राख्यो । बच्चाको कि’नबेच भएको ख’बर पाए ल’गत्तै प्र’हरीले पाण्डिया मुखी र उनका एक छि’मेकीलाई प’क्राउ गर्‍’यो । अनि बच्चाको स’कुशल ‘उद्दार गरेर बच्चाको आमाको साथ लगाएको छ ।

अनि अ’दालतको आ’देशमा ब’च्चा बे’च्ने र उनका छिमेकीलाई जे’ल प’ठाइएको छ । उनले उ’क्त रक’म हा’ता ला’गे ल’गत्तै र’क्सी स’हित मोवाइल स’मेत कि”नेको बताइएको छ ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published.